آخرین شب جمعه ی ماه صفر 1394 ( شهادت پیامبر (ص) - شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا (ع) ) مکتب العباس(ع)

آخرین شب جمعه ی ماه صفر 1394 ( شهادت پیامبر (ص) شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا (ع) ) مکتب العباس خمینی شهر,گریم به حسن یه به رضا یا به پیمبر یا خاک عزا ریزم ازاین واقعه بر سر آخرین شب جمعه ی ماه صفر 1394 ساعت 20 هیئت مکتب ,مکان : میدان 22 بهمن بلوار توحید کوچه مسجد امام جعفر صادق (ع) لادره بعد از منزل سرتیپ سدهی مسجد مرحوم آسید جواد,سیدمحمدعلی ابطحی,
آخرین شب جمعه ی ماه صفر 1394 ساعت 20مکتب العباس (ع) خمینی شهرمیدان 22 بهمنبلوار توحیدکوچه مسجد امام جعفر صادق (ع) لادرهبعد از منزل سرتیپ ، مسجد آسیدجواد
هیئت مکتب العباس(ع)خمینی شهر

امروز : یکشنبه 06 خرداد 1397

خانهانجمنورودثبت نامآرشیوآپلودتماس با ماطراح قالب