جلسه هفتگی 30 خرداد 1393 هیئت مکتب العباس خمینی شهر ( ایام ولادت حضرت بنت الحسین رقیه س )

جلسه هفتگی 30 خرداد 1393 هیئت مکتب العباس خمینی شهر ( ایام ولادت حضرت رقیه س ),مکتب العباس,کو کاخ یزید و چه شد آن حشمت و جاهش؟ اما بنگر این همه عشاق پریشان رقیه (س),بلوار امیرکبیر روبرو فرمانداری نرسیده به گذر امام حسین(ع) با مداحی محمد قاسمی منصور حاج باقری علی حاجیان سید محمد علی ابطحی,ایام ولادت حضرت رقیه هیئت مکتب العباس خمینی شهر 1393,
 کو کاخ یزید و چه شد آن حشمت و جاهش؟اما بنگر این همه عشاق پریشان  رقیه (س) بلوار امیرکبیرروبرو فرماندارینرسیده به گذر امام حسین(ع)با مداحیمحمد قاسمیمنصور حاج باقریعلی حاجیانسید محمد علی ابطحی 
هیئت مکتب العباس(ع)خمینی شهر

امروز : پنجشنبه 31 خرداد 1397

خانهانجمنورودثبت نامآرشیوآپلودتماس با ماطراح قالب