ادله ی شهادت یا رحلت پیامبر اکرم (ص)

در این پژوهش به اثبات یکی از مهمترین وقایع تاریخی اسلام یعنی شهادت رسول خدا (ص) پرداخته شده است. و در آن سعی شده است از قرآن و کتاب های معتبر فریقین استفاده شود. ابتدا نظر عامه در مورد شهادت پیامبر (ص) و مسموم شدن ایشان به دست زن یهودیه در خیبر بیان شده است وسپس به نقد آن پرداخته ایم. و در ادامه نظر شیعه را در این باره بیان شده است. و در پایان قاتلان آن حضرت معرفی شده اند. کلید واژه : شهادت پیامبر اکرم (ص)، مسموم، سم خیبر، یهودیه، عایشه.,شهادت پیامبر اکرم (ص)، مسموم، سم خیبر، یهودیه، عایشه,فصل اول: اثبات شهادت پیامبر (ص) از قرآن,فصل دوم: نظر عامه در مورد شهادت پیامبر اکرم (ص),فصل سوم: نظر عامه در مورد کشته شدن پیامبر (ص) به سمّ خیبرچ,فصل سوم: نظر عامه در مورد کشته شدن پیامبر (ص) به سمّ خیبر,فصل چهارم: نظر شیعه درباره مسموم شدن پیامبر اکرم (ص) در خیبر,فصل پنجم: نظر شیعه درباره شهادت پیامبر اکرم (ص),فصل ششم: قاتل یا قاتلان پیامبر (ص),
در این پژوهش به اثبات یکی از مهمترین وقایع تاریخی اسلام یعنی شهادت رسول خدا (ص) پرداخته شده است. و در آن سعی شده است از قرآن و کتاب های معتبر فریقین استفاده شود. ابتدا نظر عامه در مورد شهادت پیامبر (ص) و مسموم شدن ایشان به دست زن یهودیه در خیبر بیان شده است وسپس به نقد آن پرداخته ایم. و در ادامه نظر شیعه را در این باره بیان شده است. و در پایان قاتلان آن حضرت معرفی شده اند. کلید واژه : شهادت پیامبر اکرم (ص)، مسموم، سم خیبر، یهودیه، عایشه.   مقدمه   دین مقدس اسلام به اصول و فروع تقسیم می…
هیئت مکتب العباس(ع)خمینی شهر

امروز : یکشنبه 03 بهمن 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب