نزدیک به 4 میلیون نام مبارک "حسین"در ایران

نزدیک به 4 میلیون نام مبارک "حسین"در ایران,حسین,مدیرکل دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل گفت: بر اساس آمار پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال ۳میلیون و۶۵۰هزارنفر مزین به نام سالار شهیدان امام حسین (ع) هستند.,مکتب العباس,
مدیرکل دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل گفت: بر اساس آمار پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال ۳میلیون و۶۵۰هزارنفر مزین به نام سالار…
هیئت مکتب العباس(ع)خمینی شهر

امروز : دوشنبه 01 آبان 1396

خانهانجمنورودثبت نامآرشیوآپلودتماس با ماطراح قالب