انتظار بزرگ+تصویر

انتظار بزرگ,دورنمای انتظار,خوشبینی به آینده بشریت,حكومت جهانی واحد,برقراری مساوات كامل میان انسانها در امر ثروت,سازگاری انسان و طبیعت,منتفی شدن كامل مفاسد اخلاقی از قبیل زنا، ربا، شرب خمر، خیانت، دزدی، آدمكشی و خالی شدن روانها از عقده­ها و كینه­ها,مکتب العباس,انواع انتظار,منبع: قیام و انقلاب مهدی ازنگاه فلسفه تاریخ، شهید مطهری(ره)، ص 58 تا 68.,
دورنمای انتظار 1.خوشبینی به آینده بشریت. 2. پیروزی نهایی صلاح و تقوا و صلح و عدالت و آزادی و صداقت بر زور و استكبار و ظلم و اختناق ودجل (دجالگری وفریب). 3. حكومت جهانی واحد. 4. آبادانی تمام زمین در حدی كه نقطه خراب و آباد ناشده باقی نماند. 5. بلوغ بشریت به خردمندی كامل و پیروی از فكر و ایدئولوژی و آزادی از اسارت شرایط طبیعی و اجتماعی و غرایز حیوانی. 6. حداكثر بهره­گیری از مواهب زمین. 7. برقراری مساوات كامل میان انسانها در امر ثروت. 8. منتفی شدن كامل مفاسد اخلاقی از قبیل زنا، ربا، شرب خمر، خیانت،…
هیئت مکتب العباس(ع)خمینی شهر

امروز : یکشنبه 03 بهمن 1400

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب