انتظار بزرگ+تصویر

انتظار بزرگ,دورنمای انتظار,خوشبینی به آینده بشریت,حكومت جهانی واحد,برقراری مساوات كامل میان انسانها در امر ثروت,سازگاری انسان و طبیعت,منتفی شدن كامل مفاسد اخلاقی از قبیل زنا، ربا، شرب خمر، خیانت، دزدی، آدمكشی و خالی شدن روانها از عقده­ها و كینه­ها,مکتب العباس,انواع انتظار,منبع: قیام و انقلاب مهدی ازنگاه فلسفه تاریخ، شهید مطهری(ره)، ص 58 تا 68.,
دورنمای انتظار 1.خوشبینی به آینده بشریت. 2. پیروزی نهایی صلاح و تقوا و صلح و عدالت و آزادی و صداقت بر زور و استكبار و ظلم و اختناق ودجل (دجالگری وفریب). 3. حكومت جهانی واحد. 4. آبادانی تمام زمین در حدی كه نقطه خراب و آباد ناشده باقی نماند. 5. بلوغ بشریت به خردمندی كامل و پیروی از فكر و ایدئولوژی…
هیئت مکتب العباس(ع)خمینی شهر

امروز : سه شنبه 26 تیر 1397

خانه انجمن ورود ثبت نام آرشیو آپلود تماس با ما طراح قالب