مکتب الزینب

هیئت عاشقان حضرت زینب

مکتب الزینب سلام الله علیها

خمینی شهر


نــــــــقی(ع) زیباترین نام جهانستزمان 

یکشنبه  22فروردین 95
شهادت امام هادی(ع)مکان

خمینی شهر

منظریه
بلوارشهیدعموشاهی

خیابان پیمان

روبروی مخابرات شهید نوروزی

منزل آقای آقا طاهری

از ساعت 21